Danh Mục

đồ họa - kỹ thuật

HP Compaq Pro 6300 SFF

Cấu hình 1 (G2020)

2,200,000VNĐ

HP Compaq Pro 6300 SFF

Cấu hình 4 (I7 3770)

4,650,000VNĐ

HP Compaq Pro 6300 SFF

Cấu hình 3 (I5 3470)

3,200,000VNĐ

HP Compaq Pro 6300 SFF

Cấu hình 2 (I3 3220)

2,850,000VNĐ

Bản đồ shop